17 травня ц.р. у Тернопільській облдержадміністрації з нагоди Дня науки відбулося нагородження провідних науковців та молодої наукової еліти області. 

 

Наукова і науково-дослідницька діяльність професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів була і залишається невід’ємною складовою освітнього процесу у формуванні особистості майбутнього фахівця високої кваліфікації, вченого, що дозволяє реалізувати один із принципів Болонського процесу, а саме: єдність навчання і наукових досліджень.

Сьогодні ринкові перетворення в державі, інноваційні моделі господарювання та євроінтеграційний вектор розвитку ставить перед вищими навчальними закладами важливі завдання, які чітко визначені пунктом 7 статті 1 Закону України «Про вищу освіту», а саме безпосередню участь учасників навчально-виховного процесу в науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, що проводяться у вищому навчальному закладі. Золотий фонд кожного університету – науковці, рушійна сила процесу оновлення і зростання.

       На Тернопіллі функціонують14 наукових установ, 32 вищі навчальні заклади І-IVрівнів акредитації, серед яких 3 національні і один державний університети. Академічний сектор науки в області нараховує 2630 штатних науково-педагогічних кадрів. Серед основного персоналу викладачів ВНЗ І-ІVрівнів акредитації налічується 312 докторів наук, професорів та 1777 кандидатів наук, доцентів, 471 аспірант  і 39 докторантів.

Доброю щорічною традицією на теренах області стало  урочисте пошанування провідних науковців та молодої наукової еліти з нагоди Дня науки.

Не став винятком і поточний рік. За ініціативи та безпосередньої участі голови обласної державної адміністрації Степана Барни  та заступника голови Тернопільської обласної ради Любомира Крупи було відзначено 38  науковців, з яких 17 - студенти, магістранти та аспіранти вищих навчальних закладів Тернопільщини.

 

ФОТО


Facebook

200 символів ліворуч
1000 символів ліворуч