Військово-патріотичне виховання учнів у дусі постійної готовності до захисту своєї Вітчизни необхідно проводити систематично, цілеспрямовано і наполегливо.

 

Про це вели мову 22 березня ц.р. у рамках «круглого столу» заступник голови обласної ради Любомир Крупа, начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома, представники відділу сім’ї та молоді облдержадміністрації, обласного військового комісаріату, 44-ої окремої артилерійської бригади, обласного Товариства сприяння обороні України, методичних освітніх установ комунальної власності. Курс України на створення професійної армії (перехід Збройних Сил України на контрактну основу їх комплектування) вимагає зростання ролі військової підготовки у стінах навчального закладу, який безпосередньо (і в більшості випадків - раз у житті) дає учнівській молоді знання і вміння, пов'язані з їх майбутньою військовою діяльністю. Набуті в закладах освіти військові звання та навички визначатимуть рівень спроможності виконання конституційного обов'язку громадянином України щодо захисту Вітчизни. На сьогодні навчальні заклади є єдиним центром з підготовки всіх без винятку юнаків і дівчат (незалежно від того, будуть вони призвані на строкову військову службу чи ні в мирний час) до захисту Вітчизни. В цій ситуації надзвичайно зростає роль предмета "Захист Вітчизни" як складової частини військово-патріотичного виховання, спрямованої на підготовку юнаків у теоретичному, практичному, фізичному і психологічному плані до майбутньої військової діяльності.

Організація взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, керівників освітніх установ і навчальних закладів, підприємств, установ з органами військового управління, з'єднаннями, військовими частинами, військовими навчальними закладами, організаціями та установами з питань військово-патріотичного виховання повинна здійснюватися на підставі засад спільної роботи, а також розробленого плану спільної роботи на рік, затвердженого посадовими особами.

Напрацьовані та узгоджені спільні завдання мають бути спрямовані на

  • формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;
  • виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та інших законів України, соціальної активності і відповідальності за доручені державні та громадські справи;
  • формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутріполітичного становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях;
  • створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України;
  • формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;
  • підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом.